Om företaget
Jobba hos oss

Närmare både elever och kollegor

Grundtanken med Kunskapsskolan är att alla elever ska nå längre än de själva tror är möjligt. Våra lärare är därför alltid närvarande och spenderar mycket tid med våra elever. Våra flexibla arbetsformer gör att du utvecklas i din yrkesroll och genom olika projekt har du också möjlighet att vara med och förbättra undervisningen. Hos oss blir du en viktig pusselbit när vi skapar en skola där varje elev blir sedd och kan vara sig själv.

Eftersom vi människor är olika lär vi oss också på olika sätt. Det här är grunden för vår syn på våra elever och har alltid varit utgångspunkten när de olika delarna i vår pedagogik har arbetats fram. När du arbetar som lärare hjälper du eleverna att ta ägandeskap över sin utbildning och hitta strategier för sin kunskapsutveckling. Pedagogikens upplägg gör att eleverna under tiden även tränas i olika förmågor.

Jobba hos oss

Därför trivs våra medarbetare

För att kunna skapa en personligt utformad utbildning har vi organiserat vårt arbete på ett annat sätt än traditionella skolor. Framför allt är det två saker som våra lärare lyfter fram som extra givande när de beskriver oss som arbetsgivare: Ett utpräglat lagarbete och det som på grundskolan kallas för personlig handledning och på gymnasiet studiecoachning.

Personlig handledning / studiecoachning

Som lärare hos oss har du en nära relation med eleverna. Det beror bland annat på den täta kontakt ni får genom regelbundna personliga handledningssamtal, som på gymnasiet kallas studiecoachning. Här hjälper du eleverna att planera och sätta mål för sina studier. Tillsammans följer ni också upp skolarbetet och du coachar och utmanar eleverna i hur de kan komma vidare. Att ni regelbundet får tillfälle att prata enskilt gör att du lär känna eleverna väl. Ni får nära relationer, som gör att du kan se till att deras fulla potential kommer fram.

På gymnasiet har du även mindre studiegrupper, där eleverna får utvecklas i hur de leder både sig själva och andra.

Utpräglat lagarbete

På Kunskapsskolan arbetar vi tillsammans genom ett utpräglat lagarbete. Ni är många som känner eleverna väl på skolan och du är aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Ni hjälps åt att planera ert arbete i arbetslag och öppenheten mellan lärarna är stor. Vi samarbetar över ämnesgränserna och känner ett gemensamt ansvar för att alla elever ska lyckas.

Text

Pil vänster
Pil höger
Stäng ikon

Text

Bibbi Hedström,
NO-lärare i Enköping

”Det bästa med att vara lärare på Kunskapsskolan är att kunna hjälpa eleverna med sina studier och sin planering under det personliga handledningssamtalet varje vecka, men också att stötta eleverna så att de kan nå sina mål och lite längre.”

Stina Myringer-Karlsson,
pedagogik- och utvecklingschef

”Eftersom vår administration till stor del är samordnad behöver rektorerna inte uppfinna hjulet varje gång. De kan fokusera på att höja den pedagogiska kvaliteten och skapa nära kontakt med elever och föräldrar.”

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.