Om företaget
Jobba hos oss

Därför trivs våra medarbetare

Som medarbetare hos oss är du en viktig del i att skapa en skola där varje elev blir sedd och får lov att vara sig själv. Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet.

En personligt utformad utbildning

Grunden i Kunskapsskolans och Kunskapsgymnasiets elevsyn är att alla är olika och lär sig på olika sätt. Därför är vår utbildning personligt utformad. Hos oss blir du en viktig del i att skapa en skola där varje elev blir sedd och får lov att vara sig själv. Genom de olika ansvarsrollerna som finns på våra skolor kan du utvecklas i din profession och via vårt internationella nätverk finns det möjlighet att delta i utbyten med andra länder.

Vårt arbetssätt

När du börjar hos oss får du en gedigen introduktion till vår pedagogik. Av skolledning och kollegor får du stöd så att du snabbt kan komma in i vårt arbetssätt.

Ämneskompetens och bra relationer

För att kunna ge våra elever goda kunskaper krävs en hög ämneskompetens av våra medarbetare. Vi vet dessutom att bra relationer bidrar till att eleverna lär sig och utvecklas. Hos oss värdesätter vi därför både ämneskompetens och relationell kompetens. Som medarbetare måste du tycka om att tillbringa mycket tid med våra elever.

Personlig handledning och studiecoachning

Genom den personliga handledningen på grundskolan och studiecoachningen på gymnasiet skapar våra lärare nära relationer med dem som studerar hos oss. Din roll är att stötta och utmana för att alla ska nå sina mål och komma vidare i skolarbetet. Att du regelbundet får tillfälle att prata enskilt med eleverna gör att du lär känna dem väl och kan vägleda dem på ett bra sätt. Just de nära relationerna lyfter många lärare fram som en särskilt positiv del i vårt arbetssätt.

Du är aldrig ensam

Kunskapsskolan har en utpräglad samarbetskultur där vi på skolorna och i arbetslagen hjälps åt. Inom olika samarbetsforum delar vi också med oss av våra erfarenheter skolorna emellan. Öppenheten mellan medarbetarna är stor och du är aldrig ensam. Vi samarbetar över ämnesgränserna och mellan skolledning, elevhälsoteam, studiecoacher, personliga handledare och ämneslärare. Hos oss känner vi ett gemensamt ansvar för att eleverna ska lyckas. Det gör att våra medarbetare brukar använda uttrycket ”alla elever är allas elever”.

Professionell utveckling

I och med vårt arbetssätt utvecklas du i din relationella kompetens. Vi har också kompetensutveckling för olika ansvarsroller som exempelvis arbetslags- och ämneslagsledare, förstelärare, studiecoacher och personliga handledare. Tack vare att vår pedagogik används på flera platser i världen finns det möjlighet att delta i utbyten med lärare på många av de skolor i andra länder som vi samarbetar med.

Lediga tjänster

Vill du vara med och bidra till att våra elever och vår verksamhet utvecklas? Se våra lediga tjänster här, eller skicka in en spontanansökan.

Till lediga tjänster

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018