Om företaget
Jobba hos oss

Frågor och svar

Här hittar du information om Kunskapsskolan och hur det är att arbeta hos oss. Hittar du inte svar på din fråga är du välkommen att kontakta oss via mejl på info@kunskapsskolan.se.

Om företaget

Vad skiljer Kunskapsskolan från andra skolor?

Vi arbetar enligt vår pedagogiska modell för personligt utformad utbildning. Våra lärare är både personliga handledare (studiecoacher på gymnasiet) och ämneslärare, vilket innebär att de får nära relationer till eleverna.

Är Kunskapsskolan en friskola?

Ja, Kunskapsskolan är en friskola som bedriver grund- och gymnasieskolor vid namn Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet.

Vem äger Kunskapsskolan?

Kunskapsskolan i Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Kunskapsskolan Education Sweden AB. Ägare är grundaren Peje Emilsson med familj.

Hur finansieras Kunskapsskolan?

Precis som kommunala skolor finansieras Kunskapsskolans verksamhet helt av offentliga medel via skolpengen. Alla elever i Sverige har en skolpeng som utgörs av ett grundbelopp för varje elev och ett tilläggsbelopp för elever som har behov av särskilt stöd. Skolpengen ska inte bara täcka undervisningen, utan även elevhälsa och måltider. Varje kommun beslutar själv nivån på skolpengen, som alltså varierar mellan olika kommuner.

Är Kunskapsskolan börsnoterat?

Nej, Kunskapsskolan är inte ett börsnoterat bolag.

Tar Kunskapsskolans ägare ut stora vinster?

Kunskapsskolan har långsiktiga ägare som har varit med sedan starten, och de har hittills inte gjort någon vinstutdelning.

Hur ser lärarbehörigheten ut på Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet?

Lärarbehörigheten på våra skolor ser olika ut. På vissa skolor är den mycket hög, på andra skolor arbetar vi för att höja den. Det råder lärarbrist i Sverige och det är svårt att hitta behöriga lärare till alla lärartjänster, men vårt mål är självklart att vi ska ha legitimerade och behöriga lärare.

Hur stora klasser har Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet?

På grundskolan går eleverna i basgrupper med cirka 21-24 elever per grupp. På gymnasiet varierar klasstorleken mellan ungefär 20-30 elever.

Hur arbetar Kunskapsskolan med digitala läromedel?

Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet har både digitala och analoga läromedel. I undervisningen kombineras olika metoder, innehåll och material. Där ingår både digitala och tryckta texter, då båda formaten är viktiga att träna på och det skapar en variation i undervisningen. Hur mycket digitala läromedel som används beror på elevens ålder, behov och vilket ämne som studeras.

Har Kunskapsskolan skolor utomlands?

Kunskapsskolan i Sverige har inte några skolor utomlands. Kunskapsskolans moderbolag, Kunskapsskolan Education, arbetar med att utveckla ett internationellt nätverk av skolor som följer hela eller delar av Kunskaps­skolans arbetssätt, the KED Program. Kunskapsskolan Education driver dock inga skolor i egen regi så som Kunskapsskolan i Sverige driver skolor i Sverige.

Går svensk skolpeng till skolor utomlands?

Nej, den svenska skolpengen går till Kunskapsskolan i Sveriges skolor. De samarbeten Kunskapsskolan Education har i utlandet finansieras i respektive land.

Att jobba hos oss

Jag vill börja jobba på Kunskapsskolan, hur gör jag?

Du hittar alla lediga tjänster på den här sidan, där du också kan göra en intresseanmälan om det inte finns någon tjänst ute just nu som passar dina kompetenser.

Vad skiljer Kunskapsskolan från andra skolor?

Som medarbetare hos oss arbetar du enligt vår pedagogiska modell för personligt utformad utbildning. Våra lärare är både personliga handledare (studiecoacher på gymnasiet) och ämneslärare. Det innebär att du kommer att få nära relationer med eleverna och samarbeta tätt med dina kollegor, samtidigt som du arbetar med undervisningen i dina ämnen.

Har ni ferietjänst eller semestertjänst?

Alla våra medarbetare har semestertjänst. Lärare och studie- och yrkesvägledare har sammanlagt nio veckors ledighet. Av dessa är sju veckor och två dagar ledighet som du planerar in individuellt tillsammans med din chef. Ytterligare åtta dagar är lediga för er gemensamt i kollegiet. De planeras på APT och förläggs ofta till lov.

Arbetstid och semester för våra förskollärare, grundskollärare, gymnasielärare, studie- och yrkesvägledare samt lärare i fritidshem regleras av ett lokalt kollektivavtal. Enligt avtalet har du:

  • Fem veckors lagstadgad semester
  • En extra veckas semester som kompensation för upp till 27 timmars arbete utanför ordinarie arbetstid
  • Tre veckors ledighet som kompensation för längre veckoarbetstid under de delar av året skolverksamheten är igång. Av dessa är sju dagar individuella som du tar ut som hela dagar eller enstaka timmar. Åtta dagar är lediga för er gemensamt i kollegiet.
  • Det innebär totalt nio veckors ledighet

Medarbetare som inte omfattas av det lokala arbetstidsavtalet har sex veckors semester. Det gäller till exempel rektor, koordinator, kurator, skolmåltidsbiträde och personal på huvudkontoret.

Vad är veckoarbetstiden hos er?

Arbetstiden för lärare och studie- och yrkesvägledare som arbetar heltid är 40 timmar per vecka i genomsnitt under ett verksamhetsår. Under de 43 veckor som skolverksamheten är igång förlängs arbetstiden till 43 timmar, varav 38 är arbetsplatsförlagd tid, medan fem timmar kan utföras på valfri plats vid valfri tidpunkt. Som kompensation för den utökade arbetstiden får du tre veckors ledighet. Läs mer om det under frågan om semestertjänst.

För lärare i fritidshem är årsarbetstiden vid heltidsanställning 40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka under en beräkningsperiod på sex månader. Av dessa är fyra timmar pedagogisk planeringstid i genomsnitt per vecka. Utöver detta tillkommer fem verksamhetsdagar till förberedelse, utvärdering och pedagogisk planering.

Andra medarbetare som inte omfattas av det lokala arbetstidsavtalet har 40 timmars arbetsvecka vid heltidsanställning. Det gäller till exempel rektor, koordinator, kurator, skolmåltidsbiträde och personal på huvudkontoret.

Hur är lönerna i Kunskapsskolan jämfört med hos andra huvudmän?

Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet har marknadsmässiga löner och vi tycker att det är viktigt att våra medarbetare får rätt lön för sitt arbete. I de flesta kommuner ligger vi i nivå med eller strax över genomsnittet för motsvarande roll anställd i kommunal verksamhet.

Får man en introduktion när man börjar på Kunskapsskolan?

Vi har en introduktionsutbildning för alla nyanställda lärare och annan pedagogisk personal. Syftet med den är att utbilda om vår pedagogiska modell med fokus på det som är unikt för Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet. Introduktionsutbildningen består av olika delar och pågår under några veckor som en del av uppstarten. Introduktionsutbildningen är uppdelad i tre delar, en del av utbildningen leds av Kunskapsskolans centrala pedagogikavdelning i form av webbinarium, en del består av en digital utbildning som genomförs enskilt och den tredje delen sker lokalt på skolan och leds av en introduktionsansvarig kollega.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018