Om företaget
Jobba hos oss

Tobias Krantz. Foto: Ernst Henry Photography AB

Tobias Krantz om styrelseuppdraget i Kunskapsskolan

Tidigare högskole- och forskningsminister Tobias Krantz ska med sin kompetens inom utbildning, ledarskap och framtidsfrågor bidra till det kontinuerliga utvecklingsarbetet i Kunskapsskolan.

Varför är utbildning viktigt?
Utbildning ger människor makt att förverkliga sina drömmar och livsmål. Den skapar ekonomisk utveckling och välstånd. Att ge barn och ungdomar en god skolgång är en av de viktigaste insatser ett samhälle kan göra.

Vilka av dina tidigare erfarenheter tror du att du får användning för i Kunskapsskolans styrelse?
Från mina tidigare roller i politik och näringsliv tar jag med mig kunskaper om skola och utbildning men också insikter och erfarenheter kring ledarskap, strategi och omvärldsanalys.

Vad var det som lockade dig att tacka ja till uppdraget?
Kunskapsskolan är en spännande aktör i skolvärlden med långsiktiga ambitioner. Och det finns en vilja till förnyelse och utveckling, en entreprenörsanda, som tilltalar mig.

Hur ser du på Kunskapsskolans roll i skolvärlden?
Svensk skola måste lyckas bättre med sitt uppdrag – att ge alla barn och ungdomar en god start i livet. Kunskapen måste stå i fokus; valfrihet, alternativ och nytänkande är avgörande. Kunskapsskolan är en viktig aktör i att åstadkomma detta.

Styrelsen för Kunskapsskolan i Sverige AB Öppnas i nytt fönster.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018