Om företaget
Jobba hos oss

Ekonomi och kvalitet

Här kan du läsa om Kunskapsskolans ekonomi och kvalitetsarbete.

Sund ekonomi och långsiktigt ägande

Med engagerade och långsiktiga ägare som varit med sedan företaget grundades 1999 står Kunskapsskolan på en stabil ekonomisk grund.

Vi vill ge våra elever bästa möjliga utbildning. Vi gör vårt yttersta för att säkerställa att den skattefinansierade skolpengen används effektivt och skapar kvalitet i verksamheten. Då är det viktigt med väl fungerande gemensamma system för administration och processer. På så sätt kommer resurserna till nytta för eleverna. Vår ambition är att nå en rörelsemarginal om 5–7 procent. Det är viktigt för att kunna göra investeringar och ha en buffert mot sämre tider.

Vårt kvalitetsarbete

Hög kvalitet i alla delar av verksamheten är nödvändigt för att vi ska lyckas med vårt samhällsuppdrag. Kunskapsskolans kvalitetsmodell har sin utgångspunkt i skolans styrdokument; skollagen och läroplanen, samt i Kunskapsskolans pedagogiska modell.

Det systematiska kvalitetsarbetet innebär att elevernas resultat samt skolans och företagets processer kontinuerligt följs upp och utvärderas, i syfte att hela tiden utveckla och förbättra verksamheten.

Kvalitetsmodellens övergripande syfte är att säkra en utbildning med hög kvalitet och hög måluppfyllelse för alla elever. Modellen täcker in nio områden som är centrala för att driva en skola. Inom dessa områden arbetar vi med tydliga mål och styrning för att nå goda resultat.

Med kvalitetsmodellen som ramverk gör alla Kunskapsskolans skolor en kvalitetsplan för varje läsår och på huvudmannanivån görs en huvudmannaplan.

Läs vår årsrapport

I Kunskapsskolans årsrapport kan du läsa om medarbetare och elever, pågående projekt och sådant som har hänt under det senaste året. Men också framtida mål och visioner.

Till årsrapporten

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018