Om företaget
Jobba hos oss

Pressbild, Stockholms universitet.

Forskningsprojekt kring förmågan att ställa undersökande frågor

Sebastian Andersson undervisar i de naturvetenskapliga ämnena samt teknik på Kunskapsskolan Norrköping. Sedan två år tillbaka är han även forskarstuderande vid Stockholms universitet. Här kan ni läsa om forskningsprojektet han deltar i.

Sedan snart två år är Sebastian Andersson, förutom undervisande lärare, även forskarstuderande vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik på Stockholms universitet. Forskningsprojektet han och en grupp andra deltar i är vid Stockholm Teaching Learning Studies (STLS).

STLS är en forskningsplattform där forskare och lärare tillsammans kan bedriva praktiknära forskning. Syftet med projektet är att designa undervisning som möjliggör att elever får utveckla sin förmåga att formulera naturvetenskapligt undersökningsbara frågor.

I nummer två av Kemilärarnas informationsbrev har Sebastian skrivit om forskningsarbetet och projektet. Se artikeln Förmågan att ställa naturvetenskapligt undersökningsbara frågor i Kemilärarnas informationsbrev nedan.

Kemilärarnas informationsbrev går ut till alla Sveriges skolor med kemiundervisning. 

Kemilärarnas resurscentrum vid Stockholms universitet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018