Om företaget
Jobba hos oss

Utbildning i en snabbt föränderlig värld

Kunskapsskolan drog igång läsåret 2018 - 2019 med att samla alla medarbetare till en konferens och kickoff.

Ottilia Svensson, som gått på Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet i Norrköping, inledde konferensen med att sjunga "Jag vill ha en egen måne", med text av Kunskapsskolans tidigare chefsarkitekt Kenneth Gärdestad. 

Vad är AI och hur kommer det att påverka oss? Mia Kleregård, vice VD vid Plantagon International AB och inspiratör, föreläste om artificiell intelligens, AI.

Klas Eklund, seniorekonom, Mannheimer Swartling, gjorde en framtidsspaning med ekonomiska förtecken.

Överläkaren i psykiatri, Anders Hansen, föreläste om den moderna hjärnforskningen som visar att motion och träning får stora effekter på hjärnan, det organ som påverkas allra mest av att vi rör på oss. Anna Tebelius Bodin, pedagog och sakkunnig om hjärnan, föreläste om inlärning, utbildning och motivation i en värld som blir allt mer digital. Ämnet diskuterades sedan i en paneldebatt.

Fred-Talk; VD Fredrik Lindgren reflekterar om Kunskapsskolans nuläge, kommande utmaningar och möjligheter samt blickar framåt. Vart är Kunskapsskolan på väg och hur ska vi nå dit! Under Fredriks anförande visade han filmen “Vi är kunskap”. Fredrik spinner vidare på kraften, glädjen och styrkan hos våra medarbetare i filmen och kopplade det till Kunskapsskolans framtidsstrategier, utveckling och satsningar.

Dagen avrundades med en inspirationsföreläsning om konsten att njuta av livet – och ändå få saker gjorda. Om motivation, att sätta mål och genomföra dem pratade författaren och mentala tränaren Olof Röhlander.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018