Om företaget
Jobba hos oss

Det ger mig förutsättningar att se varje elev - på riktigt

Axel Asplund, lärare, Kunskapsskolan Uppsala Norra. Bloggar bland annat om hur vi bygger relationer med eleverna.

“Och så vill jag göra Axel stolt!”
Så avslutade en av mina elever sitt resonemang när en kollega pratade med henne om vad som motiverar henne i skolarbetet. Vid sidan av att lära sig nya saker och få bra betyg lyfte hon även relationen till mig, hennes personliga handledare, som en drivkraft för att nå framåt i utvecklingen. För mig säger detta något om såväl min grundsyn som lärare som om Kunskapsskolans pedagogiska modell. Utan en god relation mellan lärare och elev är vägen till ett lyckat resultat så mycket längre.

När jag utbildade mig till lärare pratades det ofta om vikten av “att se varje elev”, och det blev således ett återkommande idiom i mina uppsatser på universitetet. Ytligt sett så förstod jag vad som åsyftades med det, men det var först när jag började som lärare som jag insåg vad det faktiskt innebär - och hur komplext det kan vara att få till det.

Under min första tid som pedagog jobbade jag på en skola som var organiserat enligt den traditionella modellen där jag träffade mina undervisningsgrupper två till tre gånger i veckan. Det var grupper som bestod av cirka 25 elever och jag försökte inledningsvis vinnlägga mig om att prata enskilt med alla elever under alla lektioner. Jag insåg ganska snart att det var en i det närmaste oöverstiglig uppgift. Lektionerna var bara 40 minuter långa och tid behövde läggas på att gå igenom uppgifter i helgrupp, att hantera eventuella konflikter eller stök samt att hjälpa de elever som hade svårt att komma igång med arbetet.

En konsekvens av detta blev att min ambition att bygga en relation med varje elev föll ganska platt. Visst kunde jag lära känna elever, men då framförallt de som utmärkte sig på något sätt. De som bad om hjälp mest, de som skapade oordning och de som aktivt sökte sig till mig av andra anledningar var det inga problem att få kontakt med - men alla andra? Det var eleverna som inte stack ut och som inte sökte min uppmärksamhet i samma utsträckning som de andra som jag inte nådde lika lätt.

Detta var något jag hade i bakhuvudet när jag efter mitt första läsår som lärare fick jobb på Kunskapsskolan. Hur skulle jag förändra min struktur på lektionerna så att jag verkligen “såg varje elev”?

Det visade sig att jag inte behövde revolutionera min undervisning, för i Kunskapsskolans pedagogiska modell fanns relationsbyggandet redan som en grundpelare. Det insåg jag när jag hörde talas om det personliga handledarsamtalet - PH-samtalet i dagligt tal.

Nog för att en skicklig lärare kan skapa relationer med alla elever i en klass och särskilt om man följer den i tre år, men med PH-samtalet går det så mycket snabbare. Jag har samtal med alla mina 20 “handledarelever” under femton minuter varje vecka och även om fokus givetvis ligger på att utvärdera och planera skolarbetet så finns det alltid tid för att prata om saker utanför skolan. Det ger mig förutsättningar att se varje elev - på riktigt.

Fördelarna med att bygga goda relationer med eleverna är många. För det första byggs en ömsesidig respekt upp mellan lärare och elev, vilket underlättar samarbetet runt såväl skolarbetet som eventuella konfliktsituationer eller andra utmaningar som kan uppstå i sammanhang där tonåringar vistas. För det andra hjälper det mig att handleda elever i mitt ämnesarbete - om jag har god kännedom om hur en elev fungerar kan jag styra mina instruktioner enligt dennes behov och trycka på rätt knappar för att hjälpa till att hitta inspiration. För det tredje så leder goda relationer till god stämning i gruppen, vilket är en förutsättning för att eleverna och jag ska trivas.

När min “handledarelev” sa att hon ville göra mig stolt var ett fint betyg på mitt relationsarbete med henne. Samtidigt handlar givetvis inte mitt lärarjobb om att göda mitt ego, men alla kvitton på att det man gör är rätt är värdefulla i ett jobb där det är alltid är nära till självkritik. Det är inget enkelt jobb att vara lärare, men på Kunskapsskolan får jag så bra förutsättningar att det åtminstone blir enklare.

Axel Asplund
Lärare, Kunskapsskolan Uppsala Norra
Bloggar bland annat om: Att bygga relationer med eleverna.
Hör av er: axel.asplund@kunskapsskolan.se

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018