Om företaget
Jobba hos oss

Remissvar till ”Bygga, bedöma, betygsätta”

Kunskapsskolan har lämnat sitt yttrande över den så kallade betygsutredningen. Läs mer om Kunskapsskolans remissvar här.

Kunskapsskolans yttrande över betänkandet Bygga, bedöma, betygsätta - SOU 2020:43

Kunskapsskolan skriver i sitt remissvar att man välkomnar utredningens samtliga förslag.

- Det är en mycket bra utredning som ger en god bild av betygssystemet och dess styrkor och svagheter. Åtgärderna som presenteras är välbalanserade och kan bidra till att öka kvaliteten i den svenska skolan, säger Fredrik Lindgren, vd för Kunskapsskolan.

Kunskapsskolan stödjer också det som föreslås om fortsatta utredningar kring insatser för att motverka betygsinflation och olikvärdig betygssättning. Kunskapsskolan skriver att det är angeläget att beforska området djupare och identifiera kvalitetshöjande insatser som säkrar ett högt förtroende för skolväsendet.

Läs hela yttrandet här. Pdf, 123.5 kB, öppnas i nytt fönster.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018