Om företaget
Jobba hos oss

Maria Szabo, rektor på Kunskapsgymnasiet Uppsala.

Gick från speciallärare till rektor på två år


Hon har gått från speciallärare till rektor inom loppet av två år. Bakom den snabba utvecklingen finns en strukturerad och lyhörd personlighet. Här berättar Maria Szabo, rektor på Kunskapsgymnasiet Uppsala, om sitt behov av variation och vad som är mest spännande med rektorsrollen.

Maria Szabo började som lärare för att sedan vidareutbilda sig till speciallärare i matematik.

– Jag ville få fler verktyg i undervisningen för att kunna hjälpa elever som upplevde sitt ämne som svårt. Under min studietid väcktes mitt intresse för utveckling av undervisning på ett generellt plan. Forskningslitteratur med fokus skola och undervisning är fantastiskt spännande. Speciellt nu när jag har kopplingen till min egen verksamhet, säger hon.

När Maria Szabo hade ett år kvar på utbildningen blev en tjänst ledig där tiden delades mellan Kunskapsskolan Uppsala Norra och Kunskapsgymnasiet Uppsala.

– Jag pluggade 50 procent och jobbade 100 procent under det första året. Mitt jobb innebar bland annat att få möjlighet att handleda lärare i undervisningen på skolan, vilket gjorde mig extra nyfiken.

Därefter var steget till biträdande rektor naturligt. I uppdraget låg uppgiften att stärka kompetensen på skolan och att utveckla verksamheten för att möta elevernas behov och olika förutsättningar.

– Steget till att bli rektor var en stor utmaning men jag tror att mitt sätt att strukturera arbetet och att se helheten var avgörande för att jag skulle lyckas.

”Jag lär mig nya saker hela tiden”

Nu har Maria arbetat som rektor på Kunskapsgymnasiet Uppsala i över tre år.

– Jag trivs fantastiskt bra. Jobbet är enormt varierande och jag lär mig nya saker hela tiden. Det är viktigt att inte stagnera och tappa glöden. Här finns hela tiden möjligheten att ta tag i nya saker vilket passar mig.

Hon lyfter fram studiecoachingen som en av de delar i den pedagogiska modellen som hon uppskattar mest.

– Att ge eleverna möjlighet att lära sig planera sitt arbete och ge dem verktyg för nuvarande och vidare studier känns som något av det viktigaste vi kan göra, säger Maria.

Hon menar att en vanlig arbetsdag är nästintill omöjlig att beskriva före såväl som under under pandemin.

- Det är en blandning av möten med medarbetare och elever, att svara på frågor, lyssna, se det kollegiala och komma med lösningar, säger Maria.

Men också att ställa motfrågor för att fånga upp alla goda tankar och idéer.

– Det är viktigt att alla känner sig betydelsefulla, säger Maria, som drivs av att arbetet känns meningsfullt. Jag har i samarbete med medarbetare och elever möjlighet att utveckla skolan i allt från undervisningskvalitet till önskemål om till exempel fler bänkar i korridorerna. En av mina styrkor är, skulle jag säga, att jag är lyhörd och får saker att ske.

Att göra en plan framåt

Det roligaste hon vet är att planera framåt genom att utvärdera och följa upp eleverna.

– Det handlar om att fortsätta med det som har fungerat bra men också att finslipa, förbättra och inte minst tänka nytt för att göra en plan framåt, säger hon.

Hur har pandemin påverkat vardagen på skolan?
– Den har påverkat oss mycket. På morgonen, innan skolstart, är osäkert vilka medarbetare och elever som kommer att komma till skolan. Vi har fått lära oss att vara flexibla, ställa upp för varandra och utmana oss i att hitta lösningar. Men vi har fått ett jättebra stöd från centralt håll, vilket underlättat för min kommunikation med medarbetare, elever och vårdnadshavare, säger Maria.

På framtiden ser hon ljust.

– Jag är nyfiken på utvecklingen av det svenska skolsystemet efter coronakrisen. Vad tar vi med oss och hur utvecklas vi? Det ska bli intressant att se, säger Maria Szabo.

FAKTA
Det här är Maria Szabo: Maria Szabo arbetar som rektor på Kunskapsgymnasiet Uppsala.
Bakgrund: Hon började som lärare och vidareutbildade sig till speciallärare i matematik. Inom loppet av tre år gick hon sedan från att vara nyutbildad speciallärare till att bli rektor.
Maria om en vanlig arbetsdag: ”En sådan är nästintill omöjlig att beskriva, men innehåller en blandning av möten mellan lärare och elever.”

Det roligaste med jobbet: ”Att planera framåt genom att utvärdera och följa upp eleverna. Våga tänka nytt kring det som behöver utvecklas och lägga en plan tillsammans med medarbetarna.”

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018