Om företaget
Jobba hos oss

Kunskapsskolans styrelseordförande Cecilia Carnefeldt tillsammans med Kunskapsskolans Sverigechef Kerstin Wirstedt.

Skolan ännu viktigare i oroliga tider

Efter pandemin startade ett krig i Europa med ett spänt världsläge som följd. Kunskapsskolans Sverigechef Kerstin Wirstedt samtalar med Kunskapsskolans styrelseordförande Cecilia Carnefeldt om skolans roll i en orolig omvärld.

Det är tuffa tider för svensk skola. Precis som alla andra delar av samhället påverkas skolan av omvärlden och det ekonomiska läget.

– Det är klart att vi har märkt av inflationen. Precis som alla andra har vi ökade kostnader för lokalhyra, el, skolmat och så vidare. I det här läget gäller det verkligen att prioritera rätt saker, att fråga sig vad som är viktigast för eleverna. Och det är alltid deras lärare, säger Kerstin Wirstedt, Sverigechef för Kunskapsskolan.

Styrelseordförande Cecilia Carnefeldt instämmer och menar att fokus för verksamheten nu ska ligga på kärnuppdraget.

– Det är viktigt att vi prioriterar så att vi säkerställer kvaliteten. Eleverna ska inte påverkas när allt har blivit dyrare, så det vi kan avvakta med är vissa utvecklingsprojekt och olika investeringar. Det är också ännu viktigare att vi är förutseende och långsiktiga i vår planering, säger Cecilia Carnefeldt.

”Det ändrar vi inte på”

Medan flera kommuner redan varslat om minskad bemanning finns inga sådana planer inom Kunskapsskolan.

– Vi har en organisationsmodell som vi tror på och som är anpassad efter vårt arbetssätt på grundskolan och gymnasiet. Den ändrar vi inte på, inte ens i tuffa tider.

– Grundbemanningen är utformad efter hur många elever vi har och hur vi jobbar, inte hur hög skolpengen är, säger Kerstin Wirstedt.

Hon tror att Kunskapsskolan har en större vana än många kommuner att anpassa sin organisation när elevantalet ökar eller minskar. Det kan vara en fördel när ekonomin sätter press på verksamheten.

– Vi har alltid anpassat oss efter elevantalet och det kommer vi att fortsätta göra. Det är en viktig del i hur vi organiserar oss. Men vi ändrar inte vår pedagogiska modell. Den är ju själva anledningen till att vi finns, säger hon.

Fokus det kommande året är att behålla den höga kvaliteten i elevernas undervisning och fortsätta utveckla den, bland annat genom att prioritera medarbetarna.

Kunskapsskolan ligger redan idag bra till när det gäller medarbetarnas lönenivåer. Det beror bland annat på ett långsiktigt arbete med att matcha lägeskommunernas medellöner för respektive yrkesgrupp på grundskolan och gymnasiet.

”Rätt lönenivåer för våra kompetenta medarbetare”

– Även framåt ska vi försäkra oss om att vi har rätt lönenivåer för våra kompetenta medarbetare, säger Kerstin Wirstedt, och lägger till att det också är viktigt att fortsätta jobba med kompetensutveckling.

Ett annat prioriterat område kopplat till medarbetarna handlar om att öka andelen legitimerade och behöriga lärare. Ett område som Kunskapsskolan och många andra friskolor återkommande kritiserats för.

– Vi har hittills inte lyckats få upp behörigheten tillräckligt och nu kommer vi att fokusera särskilt på den frågan. Det handlar både om att stötta de medarbetare som kanske saknar några högskolepoäng för att bli klar med sin utbildning och att anstränga oss mer när vi nyrekryterar. Om andra huvudmän tvingas varsla behöriga lärare är vår ambition att ta vara på kompetens som finns där ute, säger Kerstin Wirstedt.

Hon menar att behörigheten är en avgörande faktor för god undervisningskvalitet samt att ökad behörighet också är positivt för lärarnas arbetsmiljö och det kollegiala samarbetet. Arbetsbelastningen påverkas dessutom positivt, bland annat genom att fler kan sätta betyg.

– Vi vill att våra grund- och gymnasieskolor ska vara ett attraktivt val för legitimerade och behöriga lärare, att de ska välja oss för vårt arbetssätt och för att vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor, säger Kerstin Wirstedt.

Ny skola på ny ort

För första gången sedan 2015 startar Kunskapsskolan hösten 2023 en ny skola på en ny ort, Kunskapsskolan Motala. För två år sedan öppnade den första förskoleklassen och lågstadiet, på Kunskapsskolan Borås. Det uttalade målet har varit att de kommande åren öppna fler nya enheter och utöka med F-3 på fler skolor.

Har Kunskapsskolans expansionsplaner förändrats något med anledning av det ekonomiska läget?
– Vi vill naturligtvis kunna erbjuda vår pedagogik och vårt arbetssätt till fler och i nuläget har ingen beslutad etablering påverkats. Istället fortsätter vi att jobba med att skapa förutsättningar för nya skolor och årskurser, säger Cecilia Carnefeldt, som gärna lyfter satsningen i Borås.

– Det är glädjande att se hur bra vår första F-3 verksamhet fungerar. Nu vill vi gärna utöka fler av våra grundskolor med de lägre årskurserna, säger Cecilia Carnefeldt.

Hon menar att det är i tider som dessa det är viktigt att ha en sund ekonomi och långsiktighet.

– Kunskapsskolan och dess ägare är just det, mycket långsiktiga. Vår vision är att ge våra elever så bra förutsättningar som möjligt och det fortsätter vi med oavsett samhällsekonomiskt läge, säger Cecilia Carnefeldt.

Allt fler vill ha vår modell

Hur tänker ni om framtiden i ett större perspektiv?
– Vår modell för personligt utformad utbildning är vad allt fler runt om i världen vill ha för att förbereda elever för framtiden. Med den enorma hastighet som utvecklingen sker blir det allt viktigare att se till att eleverna inte bara har kunskaper utan även får träna förmågor för att kunna möta ett nytt samhälle. Därför ska vi värna om och vara stolta över våra idéer och vårt arbetssätt, säger Cecilia Carnefeldt.

Kerstin Wirstedt lägger till:
– Även om det just nu är mycket fokus på att det har varit och är oroliga tider så sker det också mycket spännande inom skolvärlden. Vi vill fortsätta att vara en del av den positiva utvecklingen, där våra elever ges förutsättningar för att kunna påverka sin omvärld till det bättre. Det gör vi genom vår pedagogik där vi ser till varje individ, varje dag, i allt vi gör.

Vad vill ni säga till medarbetare som känner sig oroliga över läget?
– Vi har under flera år haft en stökig omvärld med pandemi, krig i vårt närområde och nu ett samhällsekonomiskt utmanande läge. Det kräver anpassningar och flexibilitet på många olika plan. I dessa tider är skolan en särskilt viktig plats för både elever och medarbetare, där de ska kunna känna trygghet och utvecklas, säger Cecilia Carnefeldt och Kerstin Wirstedt fortsätter:

– Jag förstår att en orolig omvärld skapar oro på olika plan, men som organisation är Kunskapsskolan en långsiktig huvudman och vi kommer att fortsätta finnas här för våra medarbetare och elever. I oroliga tider är vårt uppdrag ännu viktigare. Det är nu vi verkligen måste vara våra elevers trygga punkt, säger Kerstin Wirstedt.

Läs om hur det är att jobba på Kunskapsskolan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018