Om företaget
Jobba hos oss
  • Kunskapsskolan
  • Aktuellt
  • Cecilia Carnefeldt om verksamheten i Saudiarabien: “Vår drivkraft har alltid varit utbildning”

Cecilia Carnefeldt, Kunskapsskolans styrelseordförande.

Cecilia Carnefeldt om verksamheten i Saudiarabien: “Vår drivkraft har alltid varit utbildning”

Aftonbladet har publicerat en artikel om Kunskapsskolans verksamhet i Saudiarabien. Här berättar styrelseordförande Cecilia Carnefeldt om verksamheten och bemöter frågor med anledning av artikeln.

Hösten 2012 blev Kunskapsskolan kontaktad av en grupp personer från Saudiarabien som hade identifierat ett stort behov av en modern internationell tvåspråkig utbildning i landet. En av personerna var Nirmeen Alireza som har en Master of Education från Harvard och idag är rektor för skolan Nun Academy, där det går cirka 1 000 elever.

Kunskapsskolans huvuduppgift var att ta fram pedagogiska verktyg utifrån samma pedagogiska modell som den svenska verksamheten utgår ifrån. Skolan följer den internationella läroplanen Cambridge International Examinations (CIE) och i tillägg utbildningsministeriets riktlinjer för internationella saudiska skolor.

- Vår drivkraft har alltid varit att tillhandahålla en modern utbildning och ett arbetssätt som hjälper eleverna att utveckla goda kunskaper och framtidsförmågor. Vi hoppas såklart också att vår verksamhet på marginalen ska bidra till en positiv samhällsutveckling i landet, säger Cecilia Carnefeldt, styrelseordförande i Kunskapsskolan.

Själva skolbyggnaden finansierades av saudiska investerare, som också är majoritetsägare i ett operativt bolag som driver själva verksamheten. I det operativa bolaget är även Kunskapsskolans moderbolag och Saab delägare. I artikeln i Aftonbladet beskrivs Kunskapsskolan som en bricka i en vapenaffär.

- Vårt fokus har alltid varit utbildning och vi har aldrig varit inblandade i några diskussioner om försvarsmateriel. Vi har inte sett det som en fråga för oss att utan en fråga för svenska regeringen, säger Cecilia Carnefeldt.

Är det moraliskt försvarbart att vara så nära sammankopplad med den här typen av affärer?
- Det är inte vår uppgift att avgöra vilka länder svenska företag ska sälja försvarsmateriel till. Den typen av export är hårt reglerad i Sverige och Saab är ett stort och seriöst företag vars verksamhet stöttats av flera regeringar av olika politisk färg. Vi fick också stöd för vårt initiativ från svenska UD, säger Cecilia Carnefeldt.

Stämmer det att Kunskapsskolan planerar att starta verksamhet i Förenade Arab­emiraten som en del av en vapenaffär?
- Det stämmer att vårt moderbolag just nu har samtal med olika aktörer i Förenade Arabemiraten om att starta utbildningsverksamhet, men inte heller här deltar vi i några diskussioner om försvarsmateriel. Vårt intresse är helt och hållet att bidra till att stärka barns möjlighet till utbildning i dessa länder, säger Cecilia Carnefeldt.

Är det inte ett problem att dessa länders värderingar ligger så långt ifrån våra, till exempel när det kommer till att flickor och pojkar delas upp och att regimen inte får kritiseras?
-
Jag håller med om att det finns stora skillnader mellan våra länders värderingar, men jag tror att man kan göra mer förändring när man verkar inom ett system än utanför det. Nun Academy drivs utifrån samma värderingar som Kunskapsskolan, med en stark tro på individens förmåga och utveckling, säger Cecilia Carnefeldt.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018