Om företaget
Jobba hos oss
  • Kunskapsskolan
  • Aktuellt
  • Ny Kunskapsrapport om praktisk-estetiska ämnen: En kvalitativ studie kring bedömningspraktiker

Nu rapport om betyg och bedömning i praktiskestetiska ämnen.

Ny Kunskapsrapport om praktisk-estetiska ämnen: En kvalitativ studie kring bedömningspraktiker


Hur ser bedömningspraktiken ut för lärare i praktisk-estetiska ämnen? Om det handlar kunskapsrapporten
Fokus på bedömning, som baseras på en studie genomförd av Camilla Gåfvels. Läs om rapporten här nedan.

En mycket central del i lärares praktik är betygsättningen. Detsamma gäller för rektorer och skolledning, som arbetar för att skapa förutsättningar för att främja lärarnas arbete med rättvisande och likvärdiga betyg.

I Kunskapsrapporten Fokus på bedömning – en kvalitativ studie kring bedömningspraktiker i bild, hem- och konsumentkunskap samt slöjd presenteras en kvalitativ studie där Camilla Gåfvels intervjuat lärare i bild, hem- och konsumentkunskap och slöjd för att bättre förstå dessa bedömningspraktiker.

Camilla Gåfvels, som är lektor vid Institutionen för bild- och slöjdpedagogik på Konstfack, har stor erfarenhet av undervisning och forskning i de praktiskt estetiska ämnena. I studien presenteras hur lärare går tillväga vid betygsättning och indikationer på vad som är viktigt i arbetet med rättvisande och likvärdig betygsättning.

Här kan du läsa hela rapporten. Pdf, 3.8 MB.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018