Om företaget
Jobba hos oss

Kunskapsskolans styrelseordförande Cecilia Carnefeldt.

Styrelseordföranden har ordet

Här kommer en julhälsning från Kunskapsskolans styrelseordförande Cecilia Carnefeldt.

Bästa medarbetare,

Året närmar sig sitt slut och snart är det dags för en välbehövlig ledighet. Jag vill rikta ett varmt och innerligt tack till er alla för era insatser den här terminen.

Det har varit en händelserik höst på många sätt. I augusti öppnade vi vår nya grundskola i Motala och kunde glädjas åt en mycket god elevtillströmning redan från start. Medarbetarna visade ett fantastiskt engagemang och jobbade hårt för att allt skulle vara i ordning när eleverna kom. Senast vi öppnade en skola på en ny ort på var 2015 och jag hoppas att det inte dröjer lika länge till nästa gång.

Att ge fler barn och ungdomar en personligt utformad utbildning är den stora drivkraften, både för Kunskapsskolan som företag och för mig personligen. Det är därför vi vill växa på fler platser och i fler årskurser. Det är också därför vi erbjuder skolor i utlandet att arbeta efter vår pedagogiska modell. Vi vet vad det lärande samtalet betyder och vikten av en nära relation mellan lärare och elev.

Två nyheter under hösten var att vi ska öppna F-3 i Ystad 2024 och F-5 i Nacka 2025. Det känns väldigt bra att Kunskapsskolan finns för barn i alla åldrar och vi arbetar för att öppna i de yngre årskurserna på fler platser de kommande åren.

Ett tråkigt besked var att vi stänger vår grundskola i Linköping. Med bara cirka 100 elever och ett vikande elevunderlag blev det tillslut omöjligt att fortsätta driva skolan. Det var sorgligt att se besvikelsen hos elever och vårdnadshavare, men också fint att de visade så stor uppskattning för sin skola och sina lärare. Medarbetarna på skolan har i denna tunga situation visat stor professionalism och jag är väldigt tacksam över det fina avslut de gör på skolan.

När otryggheten ökar i samhället är det viktigare än någonsin att skolan är en trygg plats. Med tanke på de hemskheter som sker i världen och hur kriminaliteten har eskalerat i Sverige är det helt rätt att elevhälsa är ett prioriterat område för oss. Här ligger gymnasiet lite före i sitt arbete och det ser vi resultatet av i medarbetarenkäten. Jag är övertygad om att även grundskolan kommer att följa i samma riktning, vilket kommer att gagna våra elever.

Att vara trygg och trivas i skolan är grunden för att utveckla kunskaper och förmågor. Vårt sätt att arbeta med personlig handledning och studiecoachning ger en unik kontakt med våra elever. Men det är du som medarbetare som möter eleverna när de kommer på morgonen, guidar dem i deras lärande och personliga frågor, fångar upp deras mående och gör skoldagen komplett. För det vill jag säga: Stort tack för det viktiga arbete du gör.

God jul och gott nytt år!

Cecilia Carnefeldt

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018