Om företaget
Jobba hos oss

Dejan Urukalo, rektor på Kunskapsskolan Fruängen.

En relationell ledare som hamnade helt rätt

Att han hamnade i skolvärlden var en tillfällighet. Idag har Dejan Urukalo arbetat på Kunskapsskolan i 22 år och i 19 år som skolledare. Att han trivs råder det ingen tvekan om och det är några saker som har varit extra viktiga för att vilja arbeta kvar.

Dejan Urukalo, rektor på Kunskapsskolan Fruängen, sökte till lärarhögskolan lite av en slump, tillsammans med ansökningar till biolog och kemist.

– På lärarhögskolan fick jag kombinera mina naturvetenskapliga intressen med att arbeta nära människor. Att arbeta med människor är det jag tycker är allra roligast, säger Dejan Urukalo.

Under lärarutbildningens slutpraktik hade han en handledare som satte den sista pusselbiten på plats för hans förhållningssätt inom läraryrket.

– När jag träffade henne insåg jag att ”det är ju så här jag vill vara”. Hon hade en unik förmåga att göra sina ämnen intressanta och hon arbetade mycket med att nå eleverna. Det resulterade i att hon hade en personlig relation med var och en och fick på så sätt med dem på ”kunskapsresan”. Allt det tog jag verkligen till mig.

Kort efter att Dejan kommit ut i arbetslivet började hans forna handledare på den nystartade friskolan Kunskapsskolan.

– Det hon beskrev av verksamheten med bland annat det personliga handledningssamtalet och den relationella undervisningen gjorde mig väldigt intresserad.

Hösten 2001 började Dejan som matteoch NO-lärare på Kunskapsskolan Tyresö.

”Bryta sig loss från gamla normer och strukturer”

– Då var Kunskapsskolan helt nystartad och man ville bryta sig loss från gamla normer och strukturer. Vi fick alla vara delaktiga i att realisera detta. Inget kändes omöjligt och engagemanget var på topp! Idag är Kunskapsskolan på en helt annan plats med alla strukturer, system och en organisation som har satt sig. Men det var spännande att vara med när allt började.

Dejan hann bara vara lärare på Kunskapsskolan i ungefär ett och ett halvt år innan han blev tillförordnad biträdande rektor på Kunskapsskolan Fruängen.

– Min plan var inte att bli rektor, i alla fall inte så snabbt och jag kan fortfarande sakna läraryrket. Under åren har jag utvecklats enormt genom den typ av organisation som Kunskapsskolan har. Att vi är transparenta och delar med oss och hur vi organiserar oss. Jag har aldrig “suttit ensam” utan alltid ingått i ett stort team som ser till att det är kvalitet i alla led.

En sak, förutom utbildningskonceptet, som gör att Dejan har trivts så bra är närheten till eleverna även inom rektorsrollen.

– Jag vill inte sitta på ett kontor i någon avlägsen del av skolbyggnaden utan vara ute bland eleverna och känna min verksamhet på pulsen. Det tror jag inte att jag skulle ha samma möjlighet till i en annan organisation eller hos en annan huvudman, säger han.

Något som Dejan upplever som riktigt tufft i rollen som rektor är det samhällsklimat som nu råder.

Elevhälsa viktigt fokus

– Det gör att vi alla inom skolans värld har större utmaningar med barns mående och det påverkar skolan mycket. Ett viktigt fokus i vårt arbete framåt är hur vi ska jobba med elevhälsa tillsammans med våra elever och deras vårdnadshavare.

Att hitta nya utmaningar och utvecklas menar Dejan är enkelt.

– Även om jag arbetar inom samma organisation så har jag utvecklats mycket genom att till exempel ta mig an nya skolor med nya medarbetargrupper. Dessutom är en av Kunskapsskolans värderingar “vi drivs av utveckling” och det märks inom allt vi gör, säger han och fortsätter:

– Något jag vuxit enormt mycket av, både som person och i mitt ledarskap, är att möta elever med olika utmaningar. Hur vi på skolan förmår att hjälpa dessa individer kan göra en stor skillnad för hur deras vardag går ihop. Det gör att jag känner att jag har en samhällsviktig funktion och det mår jag bra av.

Hösten 2022 började Dejan som rektor på Kunskapsskolan Fruängen där han startade sin rektorsresa för 20 år sedan.

– Under förra hösten arbetade jag mycket med att förstå skolans nuvarande situation. Mitt ledarskap har en långsiktighet och det kanske uppfattas som ineffektivt i det korta perspektivet. Jag är mer av en inkännande, relationell och organisk ledare som har lätt för att se översiktligt och hitta problemen. Därefter vill jag lägga en plan för att få med mina medarbetare på tåget. Nu kör vi!

Vill du jobba hos oss? Här hittar du lediga tjänster. Öppnas i nytt fönster.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018