Om företaget
Jobba hos oss

Karin Carlsson, grundskolechef på Kunskapsskolan:

Stabil rektorsgrupp på Kunskapsskolan

En ny rapport från Skolverket visar att tre av tio grundskolor har hög omsättning på rektorer. På Kunskapsskolan är läget ett annat. Av 30 grundskolor har 26 låg eller ingen rektorsomsättning.

Karin Carlsson är grundskolechef på Kunskapsskolan:

- Det finns gott om forskning som visar på ledarskapets betydelse och detta är något vi har arbetat strategiskt med under många år. Vi lägger stort fokus på rekrytering och utveckling av våra ledare och det ger resultat. Vi har en fantastisk rektorsgrupp med skickliga och drivna personer, säger Karin Carlsson.

Av Skolverkets rapport framkommer det att 29 procent av landets grundskolor har haft tre eller fler rektorer de senaste fem åren. Störst är problemet med hög omsättning på kommunala skolor, medan friskolor har något lägre omsättning. På Kunskapsskolan har 13 procent av skolorna hög omsättning enligt Skolverkets definition, medan 87 procent har låg eller ingen omsättning. Dessa skolor har bytt rektor endast en gång eller inte alls de senaste fem åren.

- När vi väl gör rektorsbyten sker det ofta inom koncernen genom att en rektor byter uppdrag från en skola till en annan. Det innebär att rektorerna kan få nya utmaningar och utvecklas inom företaget, säger Karin Carlsson.

Trivs med sitt arbete

Hon berättar att rektorerna trivs med sitt arbete och gärna rekommenderar Kunskapsskolan som arbetsgivare. I den senaste medarbetarenkäten svarade 100 procent av rektorerna 4 eller 5 på en 5-gradig skala på frågorna “jag trivs med mitt arbete” och “jag kan rekommendera Kunskapsskolan som arbetsgivare”.

- Det är inte en slump att vi har låg omsättning bland rektorerna. Hög trivsel, möjligheten att lära nytt och en stark företagskultur där man känner stöd i skolans processer är faktorer som bidrar, säger Karin Carlsson.

Även lärarna är nöjda med sina chefer. Medarbetarenkäten visar att 87 procent av lärarna har förtroende för sin skolas rektor. 88 procent tycker att rektorn uttrycker tydliga mål för verksamheten och 90 procent upplever att rektorn visar förtroende för sina medarbetare.

- Det är fina resultat. Med de siffrorna är det såklart lätt att känna stolthet över alla våra professionella rektorer, säger Karin Carlsson.

Vill du jobba hos oss? Här kan du läsa mer om vårt arbetssätt. Öppnas i nytt fönster.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018