Om företaget
Jobba hos oss

Sofi Klang, kommunikationschef.

Kommunikationschefen har ordet

Kommunikation är i allra högsta grad ett område där man måste arbeta tillsammans. Kunskapsskolans kommunikationschef Sofi Klang skriver bland annat om hur vi genom kommunikationen bygger ett förtroende för vår verksamhet.

Hej alla kollegor!

Låt mig först och främst presentera mig. Min bakgrund är inom fackförbund, pr-branschen och partipolitiken och det som lockade mig till Kunskapsskolan för sju år sedan var att jobba med något som är “på riktigt”. I mina tidigare jobb handlade det mycket om att tänka ut vad andra borde göra, men på Kunskapsskolan är det vi tillsammans som faktiskt gör det.

Kommunikation är i allra högsta grad ett sådant område där man måste arbeta tillsammans. På kommunikationsavdelningen jobbar vi med alltifrån mässor, annonser och digitala kanaler till internkommunikation, kick-offer och kriser. Men kommunikation är ju inget som enbart sköts av några få, utan något som alla i vår verksamhet utövar. Vi är alla med och skapar Kunskapsskolans och Kunskapsgymnasiets rykte, varumärke och attraktivitet. Viktigast är givetvis vad eleverna möter i undervisningen, men det handlar också om hur vi genom kommunikationen bygger förtroende för vår verksamhet.

Ordet “elevrekrytering” kan kännas lite reklamigt, men som alla vet får vi inga elever automatiskt. Alla våra elever måste aktivt välja oss, både på grundskolan och gymnasiet. Det innebär att vi måste nå ut med information om att vi finns och vilka vi är. Att få tillräckligt många elever är viktigt för att kunna bygga en stark organisation med alla kompetenser som är nödvändiga för att driva kontinuerlig och långsiktig utveckling. Det är i sin tur en förutsättning för vår verksamhetsidé - att erbjuda en personligt utformad utbildning som ger kunskaper och förmågor för framtiden.

Den här tiden på året får vi en indikation på hur elevläget kommer att se ut till hösten. Det preliminära gymnasievalet är klart och antagningen på grundskolorna pågår. Trots att många antagningsbesked redan har skickats står det fortfarande över 11 000 elever i kö för att börja på någon av våra grundskolor till hösten. I Helsingborg och Norrköping vill fler än 1 000 elever få plats på respektive skola men vi har bara möjlighet att ta emot omkring en tiondel av dem. Allra flest är det som vill börja i Västerås, där fler än 2 500 elever stod i kö när antagningen påbörjades, men bara drygt 100 kommer in. På många av våra skolor är köerna minst lika långa som antalet platser, men det finns också några som behöver bli mer attraktiva för elever och vårdnadshavare. Hur det kommer att bli nästa höst vet vi först senare under våren när antagningen är klar, men redan nu kan vi konstatera att Kunskapsskolan är ett mycket attraktivt val på många orter.

När vi analyserar siffrorna för gymnasiets preliminärval är det särskilt roligt att se resultatet för Västerås. De har haft cirka 60 förstahandssökande de senaste åren, men är nu uppe i 100 - vilket är en ökning på över 60 procent och en helt otrolig resa! Det är framför allt ett resultat av skolans hårda arbete med att stärka kvaliteten och öka elevernas nöjdhet, men de har också gjort ett mycket bra jobb med mässan och de öppna husen. Roligt är också att Norrköping fortsätter att leverera genom att få näst flest förstahandssökande genom tiderna. Flera andra av våra gymnasier har över en flerårsperiod en stabil och positiv utveckling vad gäller söket, men det finns också utmaningar på några håll där vi tillsammans behöver göra mer.

Det är inte alltid lätt med elevrekrytering, men det är där vi börjar bygga de värdefulla relationerna som sedan utvecklas under hela skolgången. Ett ack så viktigt första möte - framför allt för de elever som annars inte hade fått en personligt utformad utbildning. Det gör vår elevrekrytering till något fint!

Sofi Klang, kommunikationschef

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018