Om företaget
Jobba hos oss

Stina Myringer Karlsson.

Pedagogikchefen har ordet

Kunskapsskolans pedagogikchef Stina Myringer Karlsson blickar tillbaka på sina år inom Kunskapsskolan.

Jag började arbeta på Kunskapsskolan i Nacka som lärare i bild redan 2002. Det tog inte lång tid innan Kunskapsskolan drabbade mig. Det var den pedagogiska modellen, Kunskapsskolans sätt att organisera undervisning och den personliga handledningen, med ett coachande förhållningssätt, som jag verkligen fastnade för.

Helhetssynen på eleven var något unikt. Att sätta eleven i centrum och utgå från varje elev och dess behov, erfarenheter och förutsättningar och att organisera en skola utifrån det. En annan viktig sak var arbetet tillsammans, i arbetslag och ämneslag. Och att i lärarrollen ha två roller, både rollen som ämneslärare och den som personlig handledare/studiecoach där vi är flera som gemensamt tar ansvar för eleven och undervisningen.

Under de första åren på Kunskapsskolan fick jag möjlighet att leda ämnesnätverk och att skapa innehåll och material i ämnet bild till Kunskapsporten. Det är spännande att jag fortfarande idag kan hitta spår av det jag i den rollen producerade.

2010 började jag arbeta på vår Pedagogikavdelning. Det var i samband med kursplanerevideringen 2011 och jag fick uppdraget att hålla i implementeringen. Jag hade tidigare arbetat på Skolverket med att ta fram kursplanen i bild till Lgr11 och med det i ryggen fick jag möjlighet att ta nya kliv.

Sedan 2016 har jag haft äran att leda pedagogik- och utvecklingsavdelningen. Jag är väldigt stolt över det jobb vi tillsammans har gjort och jag vill här passa på att lyfta några områden.

Nätverken gynnar samverkan mellan skolorna

Kompetensutveckling är ett av våra ansvarsområden och det innefattar introduktionsutbildningen och arbetslags-, och ämneslagsledarutbildningar. Vi har gjort flera förbättringar och omtag de senaste åren som har gett goda resultat.

Genom åren har vi även utvecklat hur vi arbetar med våra nätverk. Nätverken gynnar samverkan mellan våra skolor och erbjuder erfarenhetsutbyte mellan våra lärare. De har en viktig funktion genom att stötta och stärka olika ansvarsroller.

Våra skolor har också vuxit under de här åren. Först utökades vår verksamhet med årskurs 4-5, och sedan med F-3 och fritidshem, med allt vad det innebär. Det är alltid spännande att få vara med att utveckla vårt arbetssätt.

Våra styrdokument förändras med jämna mellanrum. En ny läroplan, Lgr22, implementerades för grundskolan för lite mer än ett år sedan. Till höstterminen 2025 är det dags för gymnasiets ämnesetygsreform GY25, och det arbetet är vi inne i nu. Det är spännande att utforska vilka möjligheter vi har att stärka en personligt utformad utbildning och vår identitet i samband med detta.

Kunskapsportens innehåll mot grundskolan är också ett prioriterat område. Där har vi haft ett stort fokus på kursämnen; SO och NO. Vi har nu tagit stora kliv i att förbättra innehållet. Detta läsår har vi också tillsammans med Digital verksamhetsutveckling gjort en genomlysning av funktionaliteten som leder oss vidare mot en mer tillgänglig och användarvänlig lärplattform. AI är något vi också har stort fokus på för att se vilka möjligheter och utmaningar den nya tekniken för med dig. Här behöver vi lära mer.

"Podd med växande lyssnarskara"

Hur vi arbetar med skolstöd, elevhälsoarbetet och våra kvalitetsprocesser förfinas ständigt. I år har vi haft elevhälsa som prioriterat område där en röd tråd hela läsåret har varit kompetensstärkande inslag för våra rektorer. Frånvaron bland våra elever är oroande och där behöver vi fortsätta med insatser både centralt och lokalt. Elevhälsoarbetet är allas vår angelägenhet och det är när vi utifrån våra olika roller samverkar kring våra elever det ger resultat. Jag var nyligen i Indien på KED-konferens där social emotional learning var temat. Även den senaste Skolledarkongressen lyfte begreppet, samt vikten av relationsbyggande. Vår pedagogiska modell med personlig handledning och studiecoachning ger oss goda förutsättningar att arbeta med hälsa och mående, och utveckla strategier för lärande. Hållbar bedömning blir ett fokus framöver i linje med vårt fortsatta fokus på elevhälsa.

Ett annat område som jag är särskilt stolt över är hur vi de senaste åren har arbetat med att stärka hur vi arbetar med en skola på vetenskaplig grund. I vårt vetenskapliga råd kan vi lyfta olika teman och lära oss mer om aktuell forskning på området. Forskarna som är medlemmar i rådet fungerar som våra kritiska vänner och ger råd om hur vi kan tänka när vi utvecklar vår verksamhet. Personlig handledning/studiecoachning och elevhälsa är exempel på teman som rådet behandlat.

Tillsammans med kommunikationsavdelningen producerar vi vår podd, Skolprat, som lyfter aktuella teman, sprider kunskaper och har en växande lyssnarskara.

Vi samverkar med forskare och lärosäten på flera sätt, bland annat genom STLS och Malmö universitet och vi har idag ett antal lärare som tillsammans med forskare ingår i projektet. Vi har också två medarbetare som går forskarskola och kommer att disputera så småningom. I höst kommer vi även att arrangera Lärarnas forskningskonferens; ett stort arrangemang med 350 deltagare, där lärare och forskare lyfter studier som görs inom praktiknära forskning. Genom dessa samarbeten kan vi utveckla vår undervisning vidare.

Nu under påsken kommer jag att lämna mitt uppdrag som pedagogikchef, Jag kommer att gå ner i arbetstid till 60 procent och uppfylla ett personligt livsmål, att få mer tid att arbeta med min konst. För mig är det ett stort steg. Jag trivs väldigt bra på Kunskapsskolan och därför är jag glad att jag får möjlighet att fortsätta arbeta tillsammans med kollegorna på pedagogikavdelningen, men nu i en “nygammal” roll som projekt-, och utvecklingsledare. Därmed lämnar jag med varm hand över stafettpinnen till Maria Szabo, som tillträder som tf pedagogikchef från och med 1 april.

Stort tack för allt det fina tillsammansarbete som görs på alla våra skolor för och med våra elever!

Stina Myringer Karlsson, pedagogikchef

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018