Om företaget
Jobba hos oss
Kerstin Wirstedt.

Kerstin Wirstedt, Sverigechef på Kunskapsskolan.

Sverigechefen har ordet

Tiden går som vanligt blixtsnabbt så fort solen bryter fram. Man längtar efter våren och plötsligt är det sommar. Nu är det inte länge kvar tills det är dags att summera ännu ett händelserikt läsår.

Något jag är väldigt nöjd med hittills är hur vi har arbetat med att utveckla vårt elevhälsoarbete. Elevernas välmående hänger tätt samman med deras kunskapsutveckling och vårt uppdrag är att se hela eleven. Därför är det viktigt att vi har ökat vår kompetens och stärkt den interna organisationen kring elevhälsofrågor. Det är också något som kommer att fortsätta vara ett prioriterat område nästa år.

Under året har vi också presenterat tre stora nyheter - 2024 utökas Kunskapsskolan Ystad med F-3 och 2025 kommer F-3 till Katrineholm och F-5 till Nacka, förutsatt att allt går enligt planerna. Det känns mycket bra att vi nu fortsätter att växa i de lägre årskurserna och kan erbjuda fler elever en personligt utformad utbildning i hela grundskolan. Det är också positivt för vår egen verksamhetsutveckling att fler skolor snart kan utbyta erfarenheter kring de yngre barnen.

I årets elevenkät är det roligt att se att gymnasiet går uppåt. De senaste årens arbete med att stärka kvaliteten har gett effekt och de övergripande resultaten har nu stabiliserats på en fin nivå. På grundskolan har förra årets tapp stannat av, vilket är positivt, även om vi såklart hade velat se en tydlig uppgång.

Nu startar snart arbetet med nästa läsårs kvalitetsplaner. I det arbetet vill jag att vi verkligen funderar kring hur vi skapar en skola med nöjda elever. Vi vill att de elever som har valt Kunskapsskolan eller Kunskapsgymnasiet ska vara så nöjda så att de stannar kvar och slutför sin utbildning hos oss. Då måste vi leverera det vi har lovat - god undervisning och bra stöd och coachning - enligt vår pedagogiska modell på grundskolan respektive gymnasiet.

Stabila grupper leder till trygghet

Att få behålla sitt elevantal är viktigt för att skapa långsiktighet och kvalitet i verksamheten. När vi har stabila grupper att jobba med blir tryggheten bättre, det blir lättare att upprätthålla ett bra studiefokus och arbetsbördan för lärarna minskar. Det i sin tur gör naturligtvis eleverna ännu nöjdare och den positiva spiralen är ett faktum. Vi har flera goda exempel på detta men vi behöver uppnå det på alla våra skolor. Kunskapsskolans och Kunskapsgymnasiets skolor ska vara skolor med stabilt hög kvalitet, där många vill gå och få hoppar av. Det är en målbild för oss alla.

I den mediala debatten fortsätter friskolor att beskrivas på ett negativt sätt. Jag vet att många med mig berörs illa av detta, så därför vill jag påminna om att vi själva bäst vet vilka våra drivkrafter är. Vi går varje dag till jobbet för våra elevers skull och gör vårt allra bästa för att ge dem en utmärkt skola. Det ska vi alla vara stolta över - det är jag!

Jag vill också passa på att tacka för alla bra möten och kloka inspel som jag fått ta del av på de klustermöten jag besökt under året. Under nästa år kommer jag fortsätta mina skolbesök och delta på klustermöten som jag inte haft möjlighet att vara med på i år. Det är viktigt för mig att jag får komma ut och träffa både er medarbetare och våra elever och se våra verksamheter på riktigt!

Kerstin Wirstedt, Sverigechef

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018