Om företaget
Jobba hos oss
Kunskapsskolans logotyp

Kunskapsskolan Linköping stänger 2024.

Kunskapsskolan stänger grundskola i Linköping

Kunskapsskolan i Sverige har meddelat att grundskolan i Linköping stänger i juni 2024. Fram till dess fortsätter verksamheten som planerat.

Kunskapsskolan i Linköping startade 2012 och är byggd för 360 elever. Idag har skolan cirka 100 elever och 19 medarbetare.

- Vi har tyvärr inte lyckats göra vår skola i Linköping till ett attraktivt val för tillräckligt många elever. Genom åren har vi gjort stora insatser för att stärka verksamheten och dess attraktivitet, men det har tyvärr inte haft den effekt vi önskat. När nu befolkningsprognosen i kommunen är negativ ser vi inga förutsättningar att nå ett tillräckligt elevantal på många år, säger Kerstin Wirstedt, Sverigechef för Kunskapsskolan.

Verksamheten bedrivs oförändrat fram till juni 2024. Elever i årskurs 9 kommer att kunna slutföra sin grundskoleutbildning på skolan och elever i andra årskurser har gott om tid på sig att välja en ny skola. Kunskapsskolan kommer att erbjuda elever och vårdnadshavare hjälp med att hitta nya skolplatser till höstterminen 2024.

- Vi är alla väldigt ledsna över att behöva fatta det här beslutet, men tyvärr ser vi inget annat alternativ. Skolan är byggd för 360 elever men vi har idag bara drygt 100 elever hos oss, vilket påverkar de långsiktiga förutsättningarna att bedriva en kvalitativ verksamhet. Med ett ännu lägre elevantal blir det till exempel svårt att planera undervisningen, rekrytera behöriga lärare och tillgodose alla elevers individuella behov, säger Kerstin Wirstedt.

Alla medarbetare har erbjudits individuellt stöd utifrån den rådande situationen.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018