Om företaget
Jobba hos oss
Markus Brunfelt och Karin Carlsson

Markus Brunfelt och Karin Carlsson

Två nya grundskolechefer på Kunskapsskolan

Karin Carlsson och Markus Brunfelt har utsetts till nya grundskolechefer på Kunskapsskolan. Deras uppdrag går ut på att vara rektorernas chefer med ansvar för skolornas operativa verksamhet.

Den första juli i år tillträdde Karin Carlsson och Markus Brunfelt som Kunskapsskolans nya grundskolechefer. Båda två har närmast arbetat som biträdande grundskolechefer inom samma verksamhet.

Karin Carlsson har bred erfarenhet som chef och ledare inom både fristående och kommunal huvudman, bland annat från rollen som kvalitetschef på Academedias grundskolor. Markus Brunfelt har mångårig erfarenhet som rektor inom såväl Kunskapsskolan som kommunal verksamhet.

- Karin och Markus är väl förankrade i grundskolans verksamhet och har gedigen erfarenhet som chefer och ledare. Karins kompetens kring kvalitetsuppföljning och Markus erfarenhet av undervisningsutveckling kommer att bli viktiga i arbetet med att fortsätta utveckla våra redan väl fungerande grundskolor, säger Kerstin Wirstedt, Sverigechef för Kunskapsskolan.

I sina nya roller ansvarar Karin Carlsson och Markus Brunfelt för 15 skolor vardera. De driver områden som organisation, ledarutveckling, kvalitetsarbete och ekonomi. Särskilt fokus framåt blir att skapa förutsättningar för att ta emot fler elever, bland annat genom att utöka fler skolor med förskoleklass och lågstadium.

- Kunskapsskolan är unik genom att arbetssättet och organisationen sätter eleven och dess lärande i centrum. Det känns otroligt roligt och viktigt att vara med och leda skolornas dagliga verksamhet och utveckling, säger Karin Carlsson.

- Särskilt spännande är vår ambition att ta emot fler elever på våra skolor, vilket grundar sig i en övertygelse om att så många som möjligt ska få en personligt utformad utbildning. Jag ser fram emot att tillsammans med alla kompetenta kollegor driva Kunskapsskolan framåt, säger Markus Brunfelt.

Karin Carlsson och Markus Brunfelt ingår i Kunskapsskolans ledningsgrupp och rapporterar till Sverigechef Kerstin Wirstedt. De har tagit över efter tidigare grundskolechefen Christian Wetell, som har gått vidare till en ny roll inom Kunskapsskolans internationella verksamhet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018