Om företaget
Jobba hos oss

Niclas Rönnström, Ann-Sofie Jägerskog, Linda Idermark, Mona Holmqvist, Magnus Hultén, Donal Gaynor och Jenny Rosengren.

Intressanta diskussioner mellan förstelärare och vetenskapliga rådet

Undervisningens frågor var temat för höstens förstelärarkonferens. Under dagen föreläste universitetslektorn Ann-Sofie Jägerskog om undervisningsutveckling och lärarna fick diskutera ämnet med medlemmar från Kunskapsskolans vetenskapliga råd.
– Jag är jätteglad över att vi har ett vetenskapligt råd och att vi får ta del av forskningen, säger Jenny Rosengren, förstelärare på Kunskapsgymnasiet Malmö.

2023-11-07

Förra veckan deltog cirka 90 förstelärare från Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet i en digital konferens med temat undervisning och undervisningens utmaningar.

Tre representanter från Kunskapsskolans vetenskapliga råd; Mona Holmqvist, Niclas Rönnström och Magnus Hultén var på plats för att svara på frågor.

– Syftet är att förstelärarna ska få fördjupa sina tankar kring undervisning och vilka utmaningar som finns. De får möjlighet att koppla ihop praktik med teori och höra forskarna resonera utifrån sin forskning och erfarenhet. Det är jättespännande, säger Stina Myringer-Karlsson, pedagogik- och utvecklingschef på Kunskapsskolan.

Deltagarna fick också lyssna på Ann-Sofie Jägerskog, lektor och forskare på institutionen för ämnesdidaktik på Stockholms universitet, som föreläste om hur man som förstelärare kan leda kollegiala undervisningsutvecklande projekt.

– Något som Ann-Sofie tryckte särskilt på var att våga utgå från det som är svårt att undervisa om och systematiskt ta sig an utmaningar i undervisningen. Hon nämnde bland annat SKU-redskapet (Systematisk kartläggning av undervisningsutmaningar) som kan vara till hjälp för att upptäcka undervisningsutmaningar gemensamt i ämneslag. Det redskapet använder vi på några skolor och vi kommer också att använda det i våra ämnesnätverk, säger Stina Myringer-Karlsson.

Tre förstelärare summerade dagen


Under dagen deltog förstelärarna i gruppdiskussioner om undervisning och vilka utmaningar som finns, och fick sedan svar på sina frågor från medlemmarna i det vetenskapliga rådet.

Konferensen avslutades med en summering från förstelärarna Linda Idermark från Kunskapsskolan Nyköping och Jenny Rosengren och Donal Gaynor, båda från Kunskapsgymnasiet Malmö.

Jenny Rosengren kombinerar sin tjänst på Kunskapsgymnasiet Malmö med att gå en ämnesdidaktisk forskarutbildning på Stockholms universitet. Hon menar att det är viktigt att utgå från såväl lärares erfarenheter som forskning när man ska utveckla undervisningen.

– Jag är jätteglad för att Kunskapsskolan har ett vetenskapligt råd och att vi får ta del av forskning liksom didaktiska modeller och verktyg som vi har nytta av i undervisningen. Det gör också att vi lärare blir en del av professionsutvecklingen i stort, en gemenskap som sträcker sig utanför Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet, säger Jenny Rosengren.

“Lärarna har väldigt goda insikter”


Mona Holmqvist är professor i utbildningsvetenskap vid Lunds universitet och medlem i Kunskapsskolans vetenskapliga råd sedan snart ett år tillbaka. Hon har forskat kring undervisningsutveckling samt lärande och undervisning för elever med NPF-diagnoser.

– Det är intressant att ha kontakt med verksamma lärare – det förkortar vägen mellan forskningen och skolan. Vi forskare bidrar med forskningsbaserad information om beprövade metoder och får samtidigt reda på vilka svårigheter som finns inom skolan, säger hon.

Under dagen fick hon många frågor från lärarna om hur de kan utveckla undervisningen för barn med NPF-diagnoser.

– När vi har en alltmer varierad elevgrupp på skolorna måste vi hitta lösningar för att skapa en god undervisningssituation som passar alla. Frågorna jag fick från förstelärarna i dag visar att de har väldigt goda insikter och en vilja att utveckla undervisningen, säger Mona Holmqvist.

Här kan du läsa mer om Kunskapsskolans vetenskapliga råd.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018